รีวิวเกม WONDER BOY Asha in Monster World

สานต่อดีด้วยการขุดเอาเกมในตำนานเก่า ๆ มาสร้างภาคใหม่ในรูปแบบรีเมคและรีเกมบางเกมหายไปนานหรือบางเกมมักจะมีภาคต่อ แต่ไม่พูดไม่เชื่อกับการเปิด ตัวเกมล่าสิก WONDER BOY Asha ใน Monster World ที่นำมารีเมคบนพื้นเช่น PS4, Nintendo Switch และ PC
เกม WONDER BOY Asha ใน Monster World เมคใหม่ทั้งหมดของเกม Monster World 4 ซึ่งเปิดตัวบน Mega Drive ในปี 1994 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเกม แต่ยังอยู่ในซีรีส์ด้วยประวัติที่ช้ากว่า 30 ปีและยังแยกย่อยออกเป็น หลายเกมเช่นเดียวกับ Adventure Island ของ Hudson Soft ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกม WONDER BOY รวมถึง Asha ใน Monster World ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่มีความงามมากจนได้รับการสร้างใหม่บนบก